• 021-33253483
  • info@nikanbarcode.ir
  • تهران، پیروزی، یاسین، پلاک5، واحد4

تولید نرم افزار و فرم های سفارشی

امکان ساخت و تولید فرم های سفارشی برای عملیات خاص در صنعت نساجی در سیستم وجود دارد . علاوه بر نرم افزارهای موجود در صورت درخواست کارفرما برای ساخت فرم هایی برای عملیات خاص نظیر محاسبه مواد مصرفی در قسمت هایی که محاسبه و مقدار مواد مهم است ، ثبت نتایج آزمایشگاهی قسمت های مختلف نظیر ریسندگی (اپن اند ، رینگ) ،کاردینگ،فلایر،اتوکنر،ایندیگو و … فرم طبق نیاز کارفرما ساخته و تحویل اپراتور می شود .