• 021-33253483
  • info@nikanbarcode.ir
  • تهران، پیروزی، یاسین، پلاک5، واحد4

نرم افزار انبار ملزومات و مواد اولیه (قطعات،عمومی،مواد،بسته بندی)

نرم افزار انبار ملزومات و مواد اولیه بر مبنای کد کار می کند . به این صورت که برای هر کالا کد تعیین می شود . کلیه اسناد ورودی و خروجی بر اساس کد و مقدار کالا ثبت می شود . امکان تعریف اسناد و انبارهای مختلف در سیستم وجود دارد.

امکان تعریف بلوک بندی انبار نیز در سیستم تعبیه شده است . به این صورت که بعد از ورود هر کالا ، بلوک آن توسط انباردار مشخص می شود و در هنگام حواله کالا مکان فیزیکی هر جنس و تاریخ ورود آن برای انبار دار مشخص است . درصورت لزوم نرم افزار امکان پیشنهاد خودکار کالا بر اساس تاریخ ورود آن به انباردار را دارا می باشد .

نام بلوک ها هم به صورت بارکدی پرینت گرفته می شود و در مکان تعیین شده الصاق می شود . برای محصولات هم امکان چاپ لیبل مشخصات که حاوی بارکد (کد کالا) است ، هم موجود می باشد . در هنگام انبارگردانی بعد از شمارش کالا مقدار کالا همان لحظه به وسیله اسکن بارکد کالا و وارد کردن مقدار کالا در یک بارکدخوان پرتابل ثبت می شود و دیگر نیازی یه پرینت گرفتن تگ ، شمارش و ثبت آن در تگ و سپس وارد کردن آن در سیستم (نوع انبارگردانی اکثر سیستم های کدی در ایران)  نیست . این عمل بسیار وقت گیر و همچنین در موقع ثبت به دلیل تعداد زیاد کالا امکان اشتباه در ثبت مقادیر وجود دارد.

کلیه انبارهای یک کارخانه تولید اعم از عمومی ، قطعات مصرفی ، مواد شیمیایی مصرفی ، ملزمات بسته بندی و … به راحتی توسط این نرم افزار قابل کنترل می باشد